09

Nis
2018

Satis Sozlesmesi ve Cayma Hakki

Posted By : adminesc/ 2106 0

 

GENEL HÜKÜMLER ALICI
Sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Sözleşme konusu yolcu  bileti, ALICI tarafından seyahat başlangıcı öncesinde SATICI’nın en yakın şubesinden teslim alınacaktır.

Sözleşme konusu yolcu bileti, ALICI’nın şahsen kendine teslim edilir. Bu nedenle alıcı yolcu  biletini teslim alırken kimlik kartını ve bu alışverişte kullanmış olduğu kredi kartını SATICI görevli personeline ibraz etmek zorundadır.

ALICI, bilet alımı esnasında ve sitede diğer kanallarda sisteme girmiş olduğu cep telefonu numarası ve bunlarla sınırlı olmayan sisteme girilmiş verilerinin doğruluğunu beyan ve kabul ederek, bu verilerin toplanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama ve kampanyalardan haberdar etmek gibi maksatlarla kullanılmasına ve yine bu maksatlarla sözleşmenin tarafı olmayan 3. kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına peşinen muvafakat etmektedir.

ALICI, iletişim bilgilerinin kullanılmasına ve paylaşılmasına ilişkin vermiş olduğu bu muvafakatı SATICI’ya e-mail, telefon, fax ya da resmi yollarla başvurarak hiçbir ücret ödemeksizin derhal geri alabilir.

CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu yolcu biletinden, sipariş aşamasında ve ALICI’ya gönderilmiş olan elektronik postada belirtilen hareket saatinden 24(yimidört saat) öncesine kadar cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya şahsen, faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, bilet bedeli ALICI’ya iade edilir. ALICI tarafından SATICI firma şubesinden basılı yolcu  bileti alınmışsa ALICI bu bilet ile ilgili cayma hakkını ancak yine SATICI firma şubesinden kimlik ve kredi kartı ile birlikte şahsen başvurarak kullanabilir.

Aracın hareket saatine 24 (yirmidört) saat den daha az süre kalması durumunda bilet bedeli iadesi yapılmaz. Tekne hareket saatine 12 (oniki) saat kalıncaya kadar bilet ertelenebilir, bu durumda ALICI’ya SATICI tarafından açık bilet verilir, ALICI bu bileti 3(üç) ay süre ile aynı güzergahtaki uygun bir seferde seyahat etmek için kullanabilir. Tekne  hareket saatine 12 (oniki) saatten daha az bir süre kalmışsa bilet cayma hakkı kullanılamaz, açık bilet verilmez alınmış olan bilet geçersiz sayılır.

ÖZEL HÜKÜMLER
İnternetten Bilet alırken bilet sayısı gösterilmektedir. Seyahat sırasında koltuk yerleşimi tekne personeli tarafından uygun bir şekilde yapılır , yeri ile ilgili memnuniyetsizlik yaşayan yolcuların bileti geçersiz sayılır ve bilet bedeli iadesi yapılmaz.

Alınan Bilet, üzerinde yazılı Tarih/Saat için geçerlidir. Tekne içerisinde unutulan,kaybolan veya çalınan eşyalardan SATICI sorumlu tutulamaz.

GİZLİLİK
ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI’nın kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MUACCELİYET KAYDI
İşbu Sözleşme süresi içerisinde ALICI’nın ard arda veya bir sene içerisinde iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde Sözleşme’den doğmuş ve/veya doğacak tüm borçlar muaccel olur.

YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafımdan ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

HÜKÜM
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. İşbu sözleşme üç yıl süre ile SATICI tarafından muhafaza edilecek olup ALICI tarafından istenilmesi halinde kendisine bir nüsha verilecektir.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.